فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
87موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)توافقنامه همکاری در برگزاری همایش تربیت دینیآقای احمد حسین شریفی؛ معاون پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رهتعهدات علمی هدفمند و اتخاذ تدابیر علمی – پژوهشی همسو، نه تنها سبب رشد و اعتلای جوامع دانشگاهی و پژوهشی کشور شده، بلکه می تواند به تحقق پروژه های کاربردی ارزشمند و هموار شدن مشیر رشد و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. به همین منظور و با هدف بسط تعاملات علمی - پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در این بخش و پویایی ارکان علمی - تحقیقاتی کشور و ارتقای سطح همکاری های دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری مابین پژوهشگاه حوزه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که در این قرارداد به ترتیب پژوهشگاه و مؤسسه نامیده می شوند، منعقد می شود. ماده 1). موضوع: مشارکت در برگزاری همایش تربیت دینی؛ ماده 2). مدت زمان همکاری: دو طرف موظفند در طول مدت زمان آماده سازی برای برگزاری همایش، روز برگزاری (....................................) و همچنین مراحل بعد از همایش که در جدول روند برگزاری همایش قید شده با یکدیگر همکاری داشته و یکدیگر را از امور در دست اقدام مطلع سازند. این تفاهم نامه در 3 ماده و 1 تبصره در تاریخ 1387/09/18 به امضاء معاون اداری مالی پزوهشگاه و معاون پژوهشی موسسه رسید.
88سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی و فرهنگیآقای مهدی مصطفوی؛ مشاور رئیس جمهور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیمقدمه: به منظور توسعه مرزهای علوم اسلامی و انسانی، حکمت و معرفت و ارتقاء سطح همکاری های علمی – فرهنگی میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مراکز فرهنگی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق اهاداف مشترک این تفاهم نامه در چارچوب مأموریت ها و وظایف میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در این متن اختصاراً سازمان و پژوهشگاه نامیده می شوند تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای جداگانه اجرا خواهد شد. هدف : استفاده مطلوب از قابلیت ها و ظرفیت های بالفعل و باقوه طرفین در زمینه های علمی پژوهشی و آموزشی در راستای تعالی فرهنگ کشور می باشد.؛ ماده 1)- محورها و حوزه های مشترک تعامل در زمینه های پژوهشی: 1. اجرای طرح های پژوهشی (نظری و کاربردی) در زمینه های نیاز شناسی فکری و اندیشه ای در سطح بین الملل؛ 2. راه اندازی کارگاه های پژوهشی در موضوعات علوم اسلامی، کشورشناسی و فرهنگ بهره وری از امکانات و تجهیزات طرفین؛ 3. ارائه اطلاعات و تحلیل های روزآمد از آخرین تحولات و نیازهای علمی، فرهنگی، پزوهشی سایر کشورها جهت تعیین اولویت های پژوهشی و بهره برداری در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری طرفین؛ 4. همکاری و مشارکت در برنامه ریزی راهبردی فعالیت های فرهنگی تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛ 5. همکاری در برگزاری نمایشگاههای فرهنگی بین المللی مشترک؛ 6. همکاری در ترجمه و نشر آثار برتر در حوزه اسلام شناسی، ایران شناسی، انقلاب اسلامی و علوم انسانی به زبان های دیگر در خارج از کشور؛ 7. شناسایی و تعیین الگوها و استانداردهای حضور در برنامه ها و مناسبت ها و معرفی اهم برنامه های تاثیرگذار در روابط فرهنگی نظام ج.ا. ایران در خارج از کشور؛ 8. مبادله بانک های اطلاعاتی، بویزه بانک های اطلاعاتی علمی - پژوهشی- فرهنگی براساس سیاست های هر دو نهاد؛ 9. برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی به صورت مشترک متناسب با نیازهای ارائه شده از سوی دو مرکز در موضوعات اسلامی و انسانی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور. 10. ماده 2). محورها و حوزه های مشترک تعامل در زمینه های آموزشی: 1. مساعدت و حمایت از برنامه های تبلیغی پژوهشی و دانش آموختگان و ایجاد زمینه همکاری و فعالیت های مشترک با نمایندگی های فرهنگی سازمان؛ 2. شناسایی و معرفی صاحب نظران و شخصیت های علمی-دانشگاهی برجسته خارج از کشور برای شرکت در کنگره ها، همایش ها، نشست ها و میزگردهای تخصصی مربوط به سازمان و پژوهشگاه؛ 3. ایجاد شرایط و بستر مناسب برای نهادینه سازی همکاری های دانشگاهی پژوهشگاه در خارج از کشور؛ 4. مشارکت دو مرکز در امر آموزش و تحصیلات تکمیلی و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و دانش افزایی مشترک.
88دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهتوافق نامه همکاری علمی-پژوهشیآقای دکتر محمدعلی نویدی؛ سرپرست دبیرخانه هیأت حمایت ا ز کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظرهمقدمه: با توجه به ظرفیت موجود در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و رسالت کلی آن پژوهشگاه در راستای نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به نقش محوری آن پژوهشگاه به عنوان یکی از قطب های علمی در حوزه علوم انسانی – اسلامی و نظریه پردازی در مناسبات دین، علوم انسانی، توسعه مرزهای این حوزه و بومی سازی آن با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در حوزه های آموزشی و علمی – پژوهشی آن و همچنین با عنایت به وجود علایق وثیق میان اهداف دبیرخانه هیأت و پژوهشگاه به منظور فراهم ساختن بستر و سازوکارهای مناسب برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، این توافق نامه میان دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره که در این توافق نامه «هیأت» نامیده می شود و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در این توافق نامه «پژوهشگاه» نامیده می شود، منعقد می گردد. ماده 1). موضوع و قلمرو همکاری: 1-1. همکاری جهت زمینه سازی، فرهنگ سازی و نهادینه کردن نهضت تولید اندیشه در حوزه علوم انسانی و معارف دینی؛ 2-1. همکاری جهت ایجاد زمینه های مساعد برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در پژوهشگاه با توجه به حضور اعضای هیات علمی و چهره های برجسته علوم انسانی و اسلامی در آن؛ 3-1. همکاری در زمینه تبادل دانش و تجربه در خصوص نظریه پردازیف نوآوری، نقد و مناظره ها؛ 4-1. همکاری فی مابین در انجام مطالعات تخصصی در زمینه موانع و راهکارهای نظریه پردازی و نوآوری در رشته های گوناگون علوم انسانی؛ ماده 2 ). محورهای همکاری: 2-1. معرفی کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره به اعضای هیات علمی پژوهشگاه؛ 2-2. شناسایی ظرفیت های علمی گروه ها و انجمن های تخصصی پژوهشگاه و دعوت از محققان توانا جهت ارائه نتایج علمی فعالیت های علمی-پژوهشی خود در قالب کرسی ها؛ 3-2. حمایت هیات از برگزاری کرسی های ترویجی و علمی(نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره)؛ 4-2. برگزاری مشترک جلسات هم اندیشی و یا نشست های تخصصی در موضوع فرهنگ سازی و راهکارهای بسط و گسترش نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره در رشته های گوناگون علوم انسانی و معارف دینی؛ 5-2. برگزاری مشترک کارگاه های آموزشی و پژوهشی در زمینه روش شناسی نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره ها؛ 6-2. معرفی طرحنامه پایان نامه ها و رساله های نوآور کارشناسی ارشد و دکتری از سوی پژوهشگاه و مراکز وابسته به آن به هیات جهت انجام حمایت های لازم در راستای رفع نیازمندی های کشور باشد؛ 7-2. همکاری در تشکیل کرسی حلقه علمی- تخصصی در قالب پیشنهادی از طرف هیات؛ 8-2. انتشار مشترک نتایج مطالعات و پژوهش های علمی مربوط به کرسی ها، روش شناسی و تولید علم؛ 9-2. حمایت از تحقیقات، تالیفات و پژوهش های علمی در راستای نظریه پردازی، نوآوری، نقد؛ 10-2. حمایت از تدوین و تالیف متون و ترجمه منابع علمی با رویکرد اسلامی و دینی؛ 11-2. همکاری در خصوص برگزاری سمینارها، کنگره هاو کنفرانس های بین المللی؛ 12-2. معرفی اساتید مبرز و مجرب جهت حضور در کمیته داوران و ناقدان کرسی ها؛ 13-2. همکاری در اعطای امتیازات تشویقی به صاحبان کرسی های برتر در قالب آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه؛
88مرکزپژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشورتفاهم نامه همکاری پژوهشیآقای دکتر حسن صفرخانی؛ رئیس مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشورمقدمه: با استعانت از درگاه خداوند متعال و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در راستای توسعه و تعمیق مطالعات و پژوهش های علمی – کاربردی در زمینه نیازهای سازمانی، این تفاهم نامه بین مرکز پژوهش و برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی آقای حسن صفرخانی که در این تفاهم نامه "سازمان" نامیده می شود و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر آذربایجانی که در این تفاهم نامه "پژوهشگاه" نامیده می شود، طبق شرایط ذیل منعقد می گردد. ماده 1). اهداف: 1-1. زمینه سازی مناسب برای آشنایی بیشتر دو مرکز با وظایف و اهداف یکدیگر و گسترش مطالعات در موضوعات مرتبط و مورد علاقه طرفین؛ 2-1. گسترش ارتباطات و همکاری های میان دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی و تلاش در جهت استفاده بهینه از تحقیقان و پژوهش های انجام شده داخل کشور در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها؛ ماده 2). زمینه های همکاری: 1-2. همکاری در تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی در موضوعات مرتبط با وظایف سازمان و پژوهشگاه؛ 2-2. همکاری در برگزاری سمینارها، کارگروه ها و کنفرانس های علمی در خصوص موضوعات مرتبط با رسالت سازمان و پژوهشگاه؛ 3-2. همکاری در زمینه انتشار کتب و نشریات علمی-پژوهشی؛ 4-2. حمایت از پایان نامه های تحصیلی در راستای نیازهای تحقیقاتی دو مرکز؛ 5-2. همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، منشورات و پژوهش های انجام گرفته؛ 6-2. بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل توان های فکری، تجربی، پژوهشی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و غیره؛ 7-2. همکاری در انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژه های پژوهشی؛ تبصره 1: ضمن تاکید بر ضمانت اجرای تفاهم نامه بلافاصله بعد از امضاء، هر مورد همکاری با انعقاد قراردادهای جداگانه آغاز که در آن سهم هر یک از طرفین در اجرا، نحوه تامین هزینه ها و بهره برداری از نتایج مشخص خواهد شد.
88دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قمتفاهم نامه همکاری های علمی-پژوهشیسرتیپ 2 پاسدار مهدی توکلی؛ فرمانده انتظامی استان قم از طرف : سرهنگ پاسدار حمیدرضااسدی جوزانیمقدمه: تعاملات و همکاری های علمی پژوهشی با دستگاه ها و نهاد های اجرایی، ضمن کمک به شناخت بهتر مسائل و مشکلات جامعه منجر به انجام تحقیقات کاربردی هدفمند و منتفع شدن جامعه از نتایج این گونه تحقیقات می شود. از این رو در راستای استفاده از ظرفیت ها و توانایی های پزوهشگاه، این تفاهم نامه بین پزوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر تحقیقات و کاربردی فرماندهی انتظامی استان قم که در این تفاهم نامه به ترتیب «پزوهشگاهم و «دفتر» نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد می گردد: ماده 1). زمینه های همکاری: 1-1. انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز دفتر توسط پژوهشگاه در موضوعات علوم انسانی با رویکرد اسلامی؛ 1-2. حمایت مشترک از تالیف یا ترجمه کتب و مقالات در زمینه مرتبط با اهداف و رسالت دو مرکز؛ 1-3. حمایت مشترک از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه های مورد علاقه؛ 1-4.همکاری متقابل در اجرای برنامه های علمی و پژوهشی اعم از برگزاری همایش ها، نشست های علمی، سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه های مورد نیاز؛ 1-5. همکاری در مبادله اسناد و مدارک علمی و تبادل اطلاعات غیر طبقه بندی شده و ایجاد زمینه های حضور کارشناسان و محققان دو مرکز جهت استفاده از منابع موجود؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در ماده 1 این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
88پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیتفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشیآقای دکتر علی اکبر علیخانی؛ رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیماده 1). موضوع: اجرا و توسعه فعالیت های علمی- پژوهشی مشترک؛ ماده 2). زمینه های همکاری: 1. اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک در موضوعات مورد توافق طرفین؛ 2. همکاری در ارزیابی طرح ها و پروژه های تحقیقی پایان یافته؛ 3. برگزاری همایش های علمی، نشست ها و کارگاه های =پژوهشی؛ 4. مبادله گزارش، اسناد و مدارک و اطلاعات پژوهشی بین طرفین تفاهم نامه؛ 5. مبادله مجلات و نشریات علمی، آموزشی و پژوهشی؛ 6. چاپ و انتشار مشترک فصلنامه، کتاب و آثار علمی و پژوهشی مربوط؛ 7. همکاری در امور مطبوعاتی، اطلاع رسانی و اخبار؛ 8. همکاری در ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعات(سایت، نشریه، کتابخانه ها و ...)؛ 9. تلاش مشترک دو مرکز در ارائه آثار یکدیگر در عرصه های داخلی و بین المللی؛ - تبصره: موارد همکاری که در ماده 2 قید نشده است، در صورت تمایل طرفین می تواند موضوع همکاری جدید قرار گیرد.
88پژوهشکده تحقیقات استرتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامتفاهم نامه همکاری های علمی- پژوهشیآقای مرتضی بانک؛ معاون پژوهشکده تحقیقات استراتژیکبه منظور بسط تعاملات همکاری های علمی – پژوهشی و بهره مندی از توانمند یها و ظرفیت های موجود دو مرکز در جهت پاسخگویی به نیازهای علمی پژوهشی مشترک، یادداشت تفاهم همکاری میان «پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» که در این تفاهم نامه به ترتیب «پژوهشکده» و «پژوهشگاه» نامیده می شود، منعقد می گردد. ماده 1). زمینه های همکاری: 1-1. ارائه اولویت های پژوهشی دو مرکز به یکدیگر در جهت هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری و آشنا شدن با فعالیت های جاری؛ 1-2. انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه توسط پژوهشکده و بالعکس در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بین المللی و ... ؛ 1-3. همکاری پزوهشکده در انجام طرح های پزوهشی بلند مدت مورد نیاز پژوهشگاه و بالعکس؛ 1-4. همکاری متقابل در اجرای برنامه های علمی و پژوهشی اعم از برگزاری همایش ها، نشست های علمی، سمینارها، کارگاهها و دوره های آموزشی در زمینه های مورد نیاز؛ 1-5. فراهم نمودن امکان استفاده کارشناسان، محققان و استید دو مرکز از پایگاه های علمی و اطلاعاتی اینترنتی موجود و تبادل پژوهشگر برای مدت معین؛ 1-6. تالیف یا ترجمه مشترک کتب و مقالات در زمینه های مورد علاقه طرفین و چاپ مشترک آنها؛
88پژوهشکده ارشاد اسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی-پژوهشیآقای دکتر حسین شرف الدین؛ رئیس پژوهشکده ارشاد اسلامیبه منظور ارتقای همکاری های علمی و پژوهشی و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم نامه همکاری میان « پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «پژوهشکده ارشاد اسلامی» که در این قرارداد به ترتیب «پژوهشگاه» و «]پژوهشکده» نامیده می شوند، به شرح ذیل منعقد می گردد. ماده 1). محورهای تفاهم نامه: 1. انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز پژوهشکده توسط پژوهشگاه در موضوعات و مسائل مورد علاقه طرفین؛ 2. حمایت مشترک از تالیف، ترجمه کتب و مقالات در زمینه های مرتبط با اهداف و رسالت های دو مرکز؛
88بنیاد نهج البلاغهتفاهم نامه همکاری علمی-پژوهشیآقای دکتر سیدجمال الدین دین پرور؛ رئیس بنیاد نهج البلاغهمقدمه: به منظور ارتقای همکاری های علمی – پژوهشی و بهره مندی از توانمند یها و ظرفیت های موجود دو مرکز در جهت تحقق اهداف مشترک، تفاهم همکاری میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد نهج البلاغه» که در این تفاهم نامه به ترتیب «پژوهشگاه» و «بنیاد» نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد می شود: ماده 1). زمینه های همکاری: 1-1. انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز بنیاد توسط پژوهشگاه در موضوعات مورد علاقه طرفین؛ 1-2. همکاری پژوهشگاه در تدوین متون درسی مورد نیاز بنیاد در موضوعات علوم انسانی اسلامی؛ 1-3. حمایت مشترک از تالیف یا ترجمه کتب و مقالات در زمینه های مرتبط با فعالیت های دو مرکز و چاپ مشترک آن ها؛ 1-4. حمایت مشترک از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه های مشترک با اهداف و رسالت های دو مرکز؛ 1-5. همکاری متقابل در ارائه راهنمایی و مشاوره در تدوین پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری و مساعدت در چاپ آن ها و نیز مشاوره های تخصصی در زمینه های مورد علاقه طرفین؛ 1-6. همکاری متقابل در اجرای برنامه های علمی و پژوهشی اعم از برگزاری همایش ها، نشست های علمی، سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه های مورد نیاز؛ 1-7. معرفی آثار پژوهشگاه به اساتید و دانشجویان بنیاد به عنوان منابع درسی؛ 1-8. بهره مندی دو مرکز از اساتید یکدیگر و مشارکت در امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همکاری در برگزاری دوره های مشترک؛ 1-9. همکاری در عرضه و معرفی آثار علمی در میان مجموعه های وابسته به دو مرکز؛ 1-10. همکاری در مبادله اسناد و مدارک علمی و گسترش ارتباطات کتابخانه ای دو مرکز؛ - تبصره: هرگونه موارد پیش بینی نشده در ماده 1 این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین، می تواند موضوع همکاری واقع شود.
88مرکز مطالعات فرهنگی بین المللیپیش نویس تفاهم نامه همکاریآقای محمد مظفریعنوان طرح: تقویت ظرفیت های ملی در زمینه مطالعات اسلامی مدت اجرا: سال 1388 خورشیدی الف). مقدمه: به منظور اجرای یادداشت تفاهم بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه همکاری حوزه و دانشگاه بسته همکاری طرفین بین مرکز مطالعات و پژوهشگاه برای سال 1388 خورشیدی در زمینه تقویت ظرفیت های ملی در حوزه مطالعات اسلامی به شرح ذیل تنظیم و از ابتدای سال، اجرایی خواهد شد. ب). ترجمه و انتشار: 1. ترجمه یک اثر در خصوص خیزش های اسلامی در دوران مهاصر از زبان انگلیسی به فارسی و انتشار آن توسط پژوهشگاه ؛ 2. ترجمه یک اثر با عنوان آسیب شناسی مطالعات اسلامی در ایالات متحده آمریکا و انتشار آن توسط پژوهشگاه؛ 3. ترجمه یکی از آثار پژوهشگاه در زمینه علوم انسانی از زبان فارسی به انگلیسی و انتشار ان توسط مرکز در خارج از کشور؛ ج). مبادلات علمی و آموزشی: 1. برگزاری یک کارگاه آموزشی در باب آشنایی با هندوئیسم؛ 2. حمایت از شرکت 10 نفر از پزوهشگران و محققان طرفین در همایش های مربوط به مطالعات اسلامی در خارج از کشور؛ 3. حمایت از انجام دو پژوهش در باب علوم انسانی و اسلامی از طریق فراهم ساختن دو فرصت مطالعاتی برای محققان پژوهشگاه؛ د). برگزاری همایش علمی: 1. برگزاری دو هم اندیشی در باب آسیب شناسی مطالعات اسلامی در غرب؛ 2. برگزاری دو همایش در باب علوم اسلامی در خارج از کشور؛ ه). 1. حمایت از انتشار دو اثر در زمینه مطالعات اسلامی توسط پژوهشگاه در ایران؛ 2. حمایت از انتشار دو اثر در باب علوم اسلامی در خارج از کشور؛ 3. حمایت از انتشار چهار پایان نامه مقطع دکتری؛ و). سازوکارهای اجرایی: این بسته همکاری در 10 بند مورد توافق طرفین قرار گرفت و در تاریخ 87/12/25 به امضاء رسید.؛ هر یک از بندهای این بسته بر اساس پیشنهاد یکی از طرفین و قبول طرف دیگر عملیاتی و لازم الاجرا خواهد شد.
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹