فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
88دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه)تفاهم نامه همکاری های آموزشی - پژوهشیآقای محمدعلی راغبی؛ رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمبا استعانت از خداوند متعال و در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ای تفاهم نامه به منظور ارتقای همکاری های علمی- پژوهشی و بهره مندی از توانمندیی ها و ظرفیت های موجود بین «دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم» (وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه) و «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» که در این تفاهم نامه به ترتیب « دانشگاه» و «پژوهشگاه» نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد می شود: ماده 1). اهداف تفاهم نامه: 1. گسترش همکاری های آموزشی - پژوهشی بین دانشگاه و پژوهشگاه در حوزه های علوم و معارف قرآن کریم؛ 2. هماهنگی مطلوب و بهره گیری بهینه از امکانات، فرصت ها و ظرفیت های طرفین در جهت گسترش آموزش و پژوهش در زمینه ریشه های علوم قرآن و نیز میان رشته ای؛ 3. ماده 2). محورهای همکاری: 1-1. انجام طرح های پژوهشی مورد نیاز دانشگاه توسط پژوهشگاه در موضوعات علوم و معارف قرآن کریم و همکاری پژوهشگاه در تدوین متون درسی مورد نیاز دانشگاه؛ 1-2. حمایت مشترک از تالیف یا ترجمه کتب و مقالات در زمینه علوم و معارف قرآن کریم و چاپ مشترک آن ها؛ 1-3. حمایت مشترک از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و رسالت های دو مرکز؛ 1-4. همکاری متقابل در ارائه راهنمایی و مشاوره در تدوین پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و مساعدت در چاپ آن ها؛ 1-5. همکاری متقابل در اجرای برنامه های علمی-پژوهشی اعم از برگزاری همایش ها، نشست های علمی، سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه های مورد نیاز؛ 1-6. معرفی آثار پژوهشگاه به اساتید و دانشجویان دانشگاه به عنوان منابع درسی؛ 1-7. مشارکت دو موسسه در امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و همکاری در برگزاری دوره های مشترک؛ 1-8. همکاری در عرضه و معرفی آثار علمی در میان مجموعه های وابسته به دو موسسه؛ - تبصره: هرگونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورت تمایل طرفین می‌تواند موضوع همکاری واق شود.
89دانشگاه امام صادق(ع) ، پردیس خواهرانتفاهم نامه همکاری علمی-پژوهشیخانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهرانبا توجه به زمینه های علمی مشترک و به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های تحقیقاتی فی مابین، این تفاهم نامه بین دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران به نمایندگی خانم دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی محمد حکیمیان توافق شده و به امضاء می رسد. ماده 1). هدف و موضوع : هدف از این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و اطلاع رسانی طرفین در زمینه های مشاوره، پژوهش و تبادل تجربه ها و اطلاعات علمی پیرامون موضوعات ذیل می باشد: الف). طراحی و اجرای طرح های پژوهشی؛ ب). طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاه های پژوهشی - آموزشی؛ ج). طراحی و بر گزرای همایش ها و نشست های علمی؛ د). ارایه مشاوره در زمینه موضوعات مورد نیاز طرفین؛ و) . تبادل منابع علمی و کتابخانه ای و مبادله کتاب، گزارس و منابع پژوهشی منتشره؛ ه). همکاری در زمینه های گوناگون انتشاراتی و اطلاع رسانی و تبادل آمار و اطلاعات و انتشارات، فی مابین و نیز بهره گیری از ظرفین انتشاراتی یکدیگر؛ ی). سایر همکاری های لازم که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق طرفین قرار می گیرد. ماده 2). زمینه های همکاری: الف). ارایه نظر کارشناسی طرفین جهت طرح های پژوهشی و یا طراحی کارگاه ها، همایش ها و نشست های علمی تخصصی؛ ب). هماهنگی جهت در اختیار گذاشتن نیروهای متخصص- کارشناس جهت اجرای طرح های پژوهشی و یا برگزاری کارگاه ها، همایش ها و نشست های علمی؛ ج). همکاری و ارایه نظر کارشناسی در مورد طرح های پژوهشی پیشنهاد شده؛ د). دعوت از متخصصین و کارشناسان طرف مقابل جهت حضور در کارگاه ها، همایش ها و نشست های علمی؛ ه)- دعوت از متخصصین و کارشناسان دو طرف جهت تدریس در کارگاه های پژوهشی- آموزشی؛ و). انتشار مقاله های علمی حاصل از نتایج طرح های پژوهشی مشترک با نام طرفین؛ ز). هماهنگی جهت استفاده از امکانات کتابخانه ای و اطلاع رسانی (ویژه بانوان در پردیس خواهران)
89مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)تفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیآقای رضا اکبری؛ رئیس مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی اسلامیمقدمه: با استعانت از خدای متعال و استمداد از حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و در راستای تحقق آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمود های رهبر فرزانه انقلاب، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های مشترک طرفین این تفاهم نامه بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی محمد حکیمیان که در این تفاهم نامه پژوهشگاه نامیده می شود و مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) به نمایندگی جناب آقای دکتر رضا اکبری که در این تفاهم نامه مرکز نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد می گردد. ماده 1). اهداف: 1. زمینه سازی مناسب برای آشنایی بیشتر دو طرف با ماموریت و اهداف یکدیگر، گسترش مطالعات و پژوهش ها در موضوعات مرتبط و مورد علاقه طرفین؛ 2. کمک به رشد و شکوفایی دانش در حوزه علوم انسانی اسلامی از طریق همکاری دو مرکز و هم افزایی با استفاده از ظرفیت های متقابل طرفین؛ 3. ماده 2). زمینه های همکاری: 1. طراحی و اجرای طرح های پژوهشی (نظری و کاربردی) به صورت مشترک یا سفارشی؛ 2. برگزاری کارگاه های اموزشی-پژوهشی و بهره وری از امکانات و تجهیزات طرفین؛ 3. تهیه، تدوین و ترجمه متون و منابع آموزشی؛ 4. استفادهاز اساتید و متخصصین طرفین جهت سخنرانی علمی و شرکت در گردهمایی های علمی؛ 5. طراحی و تامین محتوا و برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی-پژوهشی مشترک و یا سفرشی؛ 6. تهیه و تدوین کتب، مجلات و مقالات علمی مورد نیاز طرفین؛ 7. بهره گیری از اساتید و کارشناسان طرفین جهت ارزیابی علمی طرح ها و تحقیقات؛ 8. تامین محتوای علمی نشریات و مجلات علمی طرفین؛ 9. برگزاری نشست های فکری و کارشناسی برای مدیران و اعضاء هیات علمی طرفین؛ 10. تولید نرم افزارهای علمی فرهنگی مورد نظر طرفین؛ 11. تعیین حوزه های بکر پژوهشی، نیاز سنجی و اولویت سنجی پژوهشی برنامه های مطالعاتی تحقیقاتی طرفین؛ 12. تسهیل در دسترسی اعضای هیات علمی و پژوهشگران به آثار و مدارک علمی موجود در کتابخانه ها و پایگاه های اطلاعاتی طرفین؛ - تبصره: حسب مورد و در صورت نیاز می توان با توافق طرفین موارد جدیدی به زمینه های همکاری فوق الذکر افزود.
89مرکز آموزش مدیریت دولتیتفاهم نامه همکاری مشترکآقای موسی مهدوی؛ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتیبه منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های علمی – پژوهشی دو طرف تفاهم نامه همکاری دو جانبه ای ما بین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی آقای دکتر موسی مهدوی به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملا صدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه لادن، پلاک 20 که در این تفاهم نامه "مرکز" نامیده می شود از یک سو و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی حجت الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی به آدرس: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد اسلامی که در این تفاهم نامه "پژوهشگاه" نامیده می شود از سوی دیگر به شرح ذیل منعقد گردید. ماده 1). هدف تفاهم نامه: هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه ایجاد زمینه همکاری و استفاده از توانایی های علمی و اجرایی طرفین، گسترش فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی، مشاوره و تقویت ارتباط مرکز و پژوهشگاه می باشد.؛ ماده 2). موضوع تفاهم نامه: دو طرف توافق می کنند با توجه به هدف تفاهم نامه در زمینه های ذیل همکاری نمایند: 2-1. حمایت از طرح های تحقیقاتی با سرمایه گذاری مشترک و ارائه آن ها به مدیریت پژوهشی طرفین جهت تصویب و تامین اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز؛
89کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایرانتفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشیآقای محمدحسین ضیایی فر؛ دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایرانمقدمه: نظر به وظایف سنگین دو نهاد برای خدمت به ارزش های اسلامی و معرفی درست مفاهیم و اندیشه های دینی و کمک به ارتقاء وضعیت جامعه بشری و در اجرای دغدغه مشترک برای اعتلای جامعه اسلامی ایران و ترویج مفاهیم متعالی انسانی و با درک شرایط حساس جهان معاصر که با مسائل و چالش ها و پیچیدگی های متنوع توأم می باشد و پیرو مذاکرات انجام شده و همکاری های موردی قبلی، با ستعانت از درگاه خداوند سبحان، این تفاهم نامه بین پزوهشگاه حوزه و دانشگاه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که در اینجا به اختصار به ترتیب "پژوهشگاه" و "کمیسیون" نامیده می شوند به شرح ذیل منعقد می گردد. 1. هدف: بسط و توسعه همکاری های متنوع علمی و پژوهشی در زمینه های مورد توافق طرفین در جهت ارتقاء مطالعات دینی و بهره برداری کاربردی؛ 2. مدت: مدت اعتبار این تفاهم نامهاز تاریخ امضاء به مدت 4 سال می باشد و پس از پایان مدت مذکور نیز با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.؛ 3. موضوع تفاهم نامه: 3-1- برگزاری نشست های علمی مشترک، نقد و ارزیابی نظریه های مطرح در سطح جهانی راجع به حقوق بشر؛ 2-3- برگزاری نشست های علمی مشترک با محوریت نظریه پردازی در خصوص مباحث پایه و مبنایی حقوق بشر و حیطه های موضوعی مورد توافق در زمینه حقوق بشر؛ 3-3 - انجام پژوهش های مشترک در چارچوب توافق طرفین و با بهره مندی از قابلیت های فکری موجود در دو نهاد و مشورت دهی و اظهار نظر متقابل در قبال پژوهش ها و مطالعات جاری یکدیگر و یا ارائه طرح های تحقیقی به همدیگر؛ 4-3 - ترجمه مشترک آثار مناسب جهانی در زمینه اسلام و حقوق بشر یا فلسفه حقوق بشر به زبان فارسی یا بالعکس آثار عالمانه داخلی در زمینه های یاد شده به زبان های دیگر و نشر مشترک؛ 5-3- بهره مندی موردی کمیسیون از کارشناسان و صاحبنظران پژوهشگاه برای برنامه های سخنرانی علمی که به طور مستمر در سراسر کشور اجرا می شود در چارچوب توافق طرفین و متقابلا بهره مندی پژوهشگاه از حقوقدانان کمیسیون در اجرای برنامه های پژوهشی؛ 6-3- بهره مندی دو سازمان و محققین هر یک از دو نهاد از خدمات کتابخانه ای و منابع تحقیقی نهاد مقابل؛ 7-3 همکاری مستمر برای هدایت و تاثیرگذاری بر تحقیقات علمی مربوط به اسلام و حقوق بشر در راستای پاسخ دهی به نیازهای کشور و یا رفع شبهات وارده بر موازین اسلامی؛ 8-3- برگزاری جلسات علمی، نقد و ارزیابی کتب و آثار منتشره داخلی در زمینه اسلام و حقوق بشر یا فلسفه حقوق بشر که از حیث تحقیقی برخوردار از حداقل شاخص های لازم هستند.
89دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهرانتفاهم نامه همکاری علمی - پژوهشیسرهنگ ستاد پاسدار مسعود مقامی؛ رئیس دفترتحقیقات کاربردی فاتبمقدمه: این تفاهم نامه در راستای توسعه روابط علمی و پزوهشی بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که از این پس " پژوهشگاه" نامیده می شود به نمایندگی دکرت علیرضا اعرافی به آدرس قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزا اسلامی واحد قم. تلفن: 02512111234 و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که از این پس "فاتب" نامیده می شود به نمایندگی سرهنگ ستاد پاسدار مسعود مقامی، به آدرس تهران، اتوبان شهید همت غرب، جنب ایستگاه مترو شهید همت، ستاد فرماندهی تهران بزرگ، تلفن: 21861409 منعقد می گردد. ماده 1)- هدف تفاهم نامه: همکاری های مشترک در زمینه علمی، تحقیقاتی، کاربردی و تولید محصولات مشترک بین پژوهشگاه و فاتب با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین. ماده 2). موضوع تفاهم نامه الف). زمینه های همکاری و تعهدات مشترک: 1. همکاری مشترک در برگزاری میزگردهای علمی و همایش های پژوهشی؛ 2. همکاری در زمینه اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی، پژوهشی طرفین؛ 3. همکاری در زمینه انتشار خبرنامه های علمی تحقیقاتی مشترک؛ 4. همکاری در زمینه طراحی و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مشترک؛ 5. فراهم نمودن امکان استفاده از کتابخانه برای محققان طرفین؛ 6. انجام تألیفات مشترک؛ 7. همکاری مشترک در زمینه انجام ترجمه کتب تخصصی؛ 8. همکاری در زمینه انتخاب موضوعات پایان نامه های تحصیلی مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی و مأموریت های طرفین؛
89دفتر تحقیقات کاربردی پلیس امنیت عمومی ناجاتفاهم نامه علمی-پژوهشیآقای دکتر غلام حیدر حیدری؛ رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس امنیت عمومی ناجامقدمه: این تفاهم نامه به منظور تسهیل و تحقق همکاری های متقابل علمی، تحقیقاتی و آموزشی بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر تحقیقات کاربردی پلیس امنیت عمومی ناجا منعقد می گردد. رویکرد اصلی دو مرکز پزوهشی نامبرده در راستای: الف). گسترش تعاملات و همکاری های علمی، پزوهشی و آموزشی، ب). بهره مندی از امکانات و توانمندی های متقابل، ج). تبادل تجربیات علمی در زمینه های مورد توافق می باشد. ماده 1). هدف از انعقاد تفاهم نامه عبارتست از: ایجاد زمینه و مشارکت در انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و آموزشی بین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر تحقیقات پلیس امنیت با توجه به فعالیت های مشترک و توانمندی های طرفین تفاهم نامه؛ ماده 2). موضوعات تفاهم نامه منحصر به موارد زیر خواهد بود: الف). زمینه های همکاری و تعهدات طرفین تفاهم نامه: 1. حمایت مالی و علمی از انجام طرح های پژوهشی طرفین؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای علمی و آموزشی در خصوص موضوعات پیشنهادی دو مرکز؛ 3. در حدود مقررات همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و داده های مورد نیاز طرفین برای انجام طرح های پژوهشی؛ 4. همکاری در زمینه انتشار مجلات تخصصی، فصلنامه های علمی تحقیقاتی؛ 5. همکاری و تبادل نظر در تعیین مباحث و عناوین پژوهشی دارای اولویت در زمینه فعالیت های جاری و مسائل اجتماعی موجود؛ 6. انجام مشاوره های علمی و نظارت بر طرح های پژوهشی؛ 7. استفاده از دانش و تخصص اساتید و کارشناسان دو مرکز در موضوعات مورد نظر؛ 8. همکاری در زمینه طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک؛ 9. ایجاد زمینه مساعد برای استفاده از کتابخانه ها و تجهیزات مرتبط برای محققین وپژوهشگران طرفین؛ 10. تبادل نظر در مورد موضوعات پژوهشی ذیربط مطرح شده از سوی سازمان های بین المللی.
89دانشگاه پیام نور استان اصفهانتفاهم نامه همکاری های مشترک آموزشی، پژوهشی و فرهنگیمحمد فضیلتی؛ رئیس دانشگاه پیام نور اصفهانبا استعانت از خداوند متعال و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و گسترش همکاری های متقابل و توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این تفاهم نامه میان « پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» به نمایندگی حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حکیمیان معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری و دانشگاه پیام نور اصفهان» به نمایندگی چناب آقای دکتر مختاری معاون پژوهشی، منعقد می گردد. ماده 1). موضوع: موضوع این تفاهم نامه همکاری متقابل در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به منظور استفاده مطلوب از توانایی های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستای مأموریت دانشگاه پیام نور و نیز متقابلاً بهره گیری از ظرفیت های موجود در دانشگاه پیام نور توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می باشد. ماده 2). زمینه های همکاری: 1. شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در حیطه فعالیت های دو مرکز (بومی سازی علوم انسانی، اسلامی کردن دانشگاه ها و ...). 2. استف5اده از دانش و توان اعضای هیأت علمی و نیروی انسانی در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی در راستای گسترش مراکز تحصیلات تکمیلی، توسعه فعالیت های بین رشته ای و ... . 3. اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک مبتنی بر نیازهای جامعه، برنامه ها و علایق طرفین. 4. انتشار نشریات علمی – پژوهشی و تخصصی مشترک با استفاده از توان و پتانسیل طرفین. 5. بهره مند شدن طرفین از امکانات و ظرفیت های یکدیگر همچون کتابخانه، منابع کتابخانه ای، کارشناسان متخصص و ... . 6. ارائه اولویت های تحقیقاتی طرفین به یکدیگر جهت بررسی و اجرا. 7. گسترش همکاری های فرهنگی – مذهبی از طریق اجرای برنامه های مشترک فرهنگی و مذهبی. 8. همکاری متقابل در بازبینی و تدوین کتب درسی و آموزشی طرفین. 9. همکاری در زمینه برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگروه های علمی، نشست های تخصصی و ... .
89جامعه المصطفی العالمیهتفاهم نامه همکاری های علمی-پژوهشیآقای محمد جعفر علمی؛ معاون پژوهشی جامعه المصطفی(ص) العالمیهمقدمه: به منظور توسعه مرزهای حکمت و معرفت و ارتقاء سطح همکاری های فرهنگی میان دانشگاه ها و مراکز عالی پژوهش و بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان معاونت پژوهش جامعه المصطفی (ص) العالمیه و معاونت پژوهش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای جداگانه ای اجرا خواهد شد. ماده 1). زمینه های همکاری: 1. اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مشترک؛ 2. همکاری در زمینه شناسایی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بین المللی خارج از کشور؛ 3. معرفی اساتید و دانشجویان به مراکز پژوهشی طرفین و تبادل اعضای هیئت علمی و محققان برای تحقیق و پژوهش های مورد نیاز؛ 4. همکاری در زمینه شرکت در همایش های علمی بین المللی؛ 5. استفاده از امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی موردنظر؛ 6. همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های علمی مشترک و کرسی های نقد و نظریه پردازی طرفین؛ 7. مشارکت در تامین محتوا و ارزیابی نشریات علمی-تخصصی؛ 8. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی و توزیع آن در سطح بین الملل؛ 9. تبادل اطلاعات علمی پژوهشی (کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزار ها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 10. همکاری در برگزاری کارگاه های پژوهشی؛ 11. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده از سوی جامعه المصطفی به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند.
89پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه در مالزیتوافق نامه همکاری مشترک در ترجمه و نشر و توزیع آثارآقای محسن میری؛ نماینده جامعه المصطفی العالمیهالف). توافق نامه میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه در مالزی، به منظور همکاری مشترک در ترجمه و نشر و توزیع آثار پژوهشگاه در عرصه بین الملل منعقد می گردد. امور به توافق رسیده عبارت است از: 1-1. ترجمه آثار پژوهشگاه به ترتیب ذیل: 1. زبان قرآن و مسایل آن / محمد باقر سعیدی روشن؛ 2. تاریخ تشیع(جلد 1و2)/ گروه تاریخ؛ 3. اسلام و تفاوت های جنسی/ حسین بستان؛ 4. خانواده در نگرش اسلام و وانشناسی/ محمدرضا سالاری فر؛ 5. روش تفسیر قرآن / محمود رجبی؛ 6. مقیاس سنجش دینداری/ مسعود آذربایجانی؛ 2-1. ترجمه، ویرایش، چاپ و توزیع کتب مورد نظر در بازار کتاب اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان با سرمایه گذاری مشترک پژوهشگاه و پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه انجام می پذیرد. 3-1. کلیه حقوق مادی و معنوی آثار به صورت مشترک متعلق به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه می باشد. ب). مجموعه تعهدات و خدمات مشترک و کیفیت همکاری و همچنین میزان بهره مندی از حقوق مادی و معنوی آثار، در چارچوب قراردادی که به امضای روسای هر دو مرکز و یا نمایندگان ذیصلاح آن ها خواهد رسید، لازم الاجرا خواهد بود.
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹