فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
91شورای توسعه فرهنگ قرآنی
91پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفاهم نامه همکاری های علمی و استفاده متقابل از تولیدات علمی - پژوهشیدکتر شهرام یوسفی فر؛ معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمقدمه: در چارچوب اصل ضرورت توسعه همکاری علمی بین مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی، و اجرایی جهت بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل به خصوص به منظور ارتقای جایگاه و کارآمدی رشته های علوم انسانی در کشور، این تفاهم نامه بین معاونت پژوهشی پزوهشگاه حوزه و دانشگاه به مدیریت آقای دکتر سیدهادی عربی و معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مدیریت آقای دکتر شهرام یوسفی فر منعقد می گردد. هر دو مؤسسه سودمندی متقابل ناشی از همکاری و مشارکت دربرنامه های و پروژه های علمی مشترک در زمینه استفاده متقابل از نشریات علمی – پژوهشی (نشریات علمی) را تصدیق کرده و تفاهم نامه حاضر را مبنای همکاری های آتی بین دو طرف می دانند. فصل اول). موضوع تفاهم نامه هم افزایی در استفاده از تولیدات علمی (مطالب مندرج در نشریات علمی) در راستای اهداف علمی کشور و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و استفاده متقابل طرفین از تولیدات علمی و پزوهشی یکدیگر (در حوزه نشریات علمی) و همکاری در جهت باز انتشار آن. 1. به موجب این تفاهم نامه طرفین متعهد می گردند تا زمینه استفاده طرف مقابل از تولیدات علمی و پژوهشی (در حوزه نشریات علمی) انجام شده در مرکز آموزشی – پژوهشی خودرا جهت باز انتشار و ترویج آن فراهم آورند. 2. استفاده از تولیدات علمی و پژوهشی (در حوزه نشریات علمی) طرف مقابل بایست صرفاً بصورت غیرانتفاعی صورت گرفته و کلیه حقوق مادی و معنوی این آثار در مالکیت تولیدکننده آثار باقی خواهد ماند. 3. باز انتشار آثار تولید شده توسط طرفین بایست همراه با ذکر منبع و دسترسی مستقیم به مرجع اصلی صورت گیرد. 4. در صورت تمایل طرفین برای تهیه نسخه الکترونیک از تولیدات و منابع علمی گذشته به طرف مقابل امکان اسکن نشریات علمی داده خواهد شد. تبصره: طرف دوم (اسکن کننده) مؤظف است نسخه الکترونیک نشریات اسکن شده را بصورت رایگان در اختیار مالک نشریات قرار دهد. 5. طرفین متعهد می گردند امکان استفاده از نشریات خود را به کارشناسان طرف مقابل اعطا کرده و در صورت عدم امکان خروج نشریات، فرصت بررسی و تهیه نسخه الکترونیک در کتابخانه یا سایر مراکز نگهداری را برای کارشناسان طرف مقابل فراهم آورند. 6. طرفین متعهد می گردند تا دسترسی و تبلیغ درگاه الکترونیک طرف مقابل را در پرتال جامع علوم انسانی متعلق به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سایت رسمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به شیوه متعارف فراهم آورند. 7. بازانتشار نشریات طرف اول دست کم پس از گذشت شش ماه از انتشار فصلنامه و 2 ماه پس از انتشار سایر نشریات می باشد و در صورت توافق طرفین بازانتشار در فاصله زمانی کوتاه تر پس از انتشار اولیه نیز مجاز خواهد بود.
91انجمن رفتار سازمانی
91سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیتفاهم نامه همکاری های علمی - فرهنگیدکتر محمدباقر خرمشاد؛ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیمقدمه: به منظور توسعه مرزهای علوم اسلامی و انسانی، حکمت و معرفت و ارتقاء سطح همکاری های علمی – فرهنگی میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مراکز فرهنگی و بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق اهاداف مشترک این تفاهم نامه در چارچوب مأموریت ها و وظایف میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که در این متن اختصاراً سازمان و پژوهشگاه نامیده می شوند تنظیم و با تشریک مساعی طرفین، مفاد آن در چارچوب قراردادهای جداگانه اجرا خواهد شد. هدف : استفاده مطلوب از قابلیت ها و ظرفیت های بالفعل و باقوه طرفین در زمینه های علمی پژوهشی و آموزشی در راستای تعالی فرهنگ کشور می باشد.؛ ماده 1)- محورها و حوزه های مشترک تعامل در زمینه های پژوهشی: 1. اجرای طرح های پژوهشی (نظری و کاربردی) در زمینه های نیاز شناسی فکری و اندیشه ای در سطح بین الملل؛ 2. راه اندازی کارگاه های پژوهشی در موضوعات علوم اسلامی، کشورشناسی و فرهنگ بهره وری از امکانات و تجهیزات طرفین؛ 3. ارائه اطلاعات و تحلیل های روزآمد از آخرین تحولات و نیازهای علمی، فرهنگی، پزوهشی سایر کشورها جهت تعیین اولویت های پژوهشی و بهره برداری در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری طرفین؛ 4. همکاری و مشارکت در برنامه ریزی راهبردی فعالیت های فرهنگی تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛ 5. همکاری در برگزاری نمایشگاههای فرهنگی بین المللی مشترک؛ 6. همکاری در ترجمه و نشر آثار برتر در حوزه اسلام شناسی، ایران شناسی، انقلاب اسلامی و علوم انسانی به زبان های دیگر در خارج از کشور؛ 7. شناسایی و تعیین الگوها و استانداردهای حضور در برنامه ها و مناسبت ها و معرفی اهم برنامه های تاثیرگذار در روابط فرهنگی نظام ج.ا. ایران در خارج از کشور؛ 8. مبادله بانک های اطلاعاتی، بویزه بانک های اطلاعاتی علمی - پژوهشی- فرهنگی براساس سیاست های هر دو نهاد؛ 9. برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی به صورت مشترک متناسب با نیازهای ارائه شده از سوی دو مرکز در موضوعات اسلامی و انسانی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور. 10. ماده 2). محورها و حوزه های مشترک تعامل در زمینه های آموزشی: 1. مساعدت و حمایت از برنامه های تبلیغی پژوهشی و دانش آموختگان و ایجاد زمینه همکاری و فعالیت های مشترک با نمایندگی های فرهنگی سازمان؛ 2. شناسایی و معرفی صاحب نظران و شخصیت های علمی-دانشگاهی برجسته خارج از کشور برای شرکت در کنگره ها، همایش ها، نشست ها و میزگردهای تخصصی مربوط به سازمان و پژوهشگاه؛ 3. ایجاد شرایط و بستر مناسب برای نهادینه سازی همکاری های دانشگاهی پژوهشگاه در خارج از کشور؛ 4. مشارکت دو مرکز در امر آموزش و تحصیلات تکمیلی و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و دانش افزایی مشترک.
92بنیاد مطالعات اسلامی روسیهتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهدکتر حمید هادوی؛ رئیس بنیاد مطالعات اسلامی روسیهمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی میان دو مرکز و بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و « بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» منعقد می شود. ماده 1). زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 3. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدت داخلی و بین المللی و همکاری در ارائه مشاوره و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط؛ 4. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و مقاصد علمی مورد نظر؛ 5. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی؛ 10. معرفی هیئت ها و شخصیت های علمی بین المللی توسط هر یک از طرفین به دیگری و ایجاد زمینه های بهره مندی متقابل از دانش و تخصص ایشان؛ 11. معرفی و پذیرش هیأت ها و شخصیت های علمی یکدیگر به منظور تحقق اهداف مورد نظر طرفین؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند. ماده 2). تحقق هر یک از موارد مندرج در ماده1، پس از توافق طرفین در قالب قرارداد جداگانه ای قابل خواهد بود.
92بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضویتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهحجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبر الهی خراسانی؛ مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدسمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1- معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2- همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 3- استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدتداخلی و بین المللی و همکاری در ارائه مشاوره و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط؛ 4- استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5- مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6- همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7- همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8- بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9- همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. 10- استفاده از اعضای هیأت علمی، اساتید و مدیران دو مجموعه از امکانات رفاهی و اقامتی در شهر مقصد؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند.
92دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران شمال
92دانشگاه بیرجندتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهدکتر محمدرضا میری؛ رئیس دانشگاه بیرجندمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «دانشگاه بیرجند» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1- معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2- همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 3- استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدتداخلی و بین المللی و همکاری در ارائه مشاوره و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط؛ 4- استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5- مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6- همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7- همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8- بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9- همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. 10- معرفی هیأت ها و شخصیت های علمی بین المللی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند.
92شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانیتفاهم نامه همکاری های علمیدکتر غلامعلی حداد عادل؛ رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانیمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1. اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دو مرکز برای تقویت پژوهش های مشترک با هدف مبتنی ساختن علوم انسانی موجود بر انسان شناسی اسلامی و مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، 2. همکاری در برگزاری نشست‌ها و سیمنارهای علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای ایجاد زمینه لازم جهت محقق شدن علوم انسانی اسلامی، 3. فعالیت مشترک دو مرکز در راه اندازی و نهادینه‌سازی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در حوزه و دانشگاه، 4. همکاری بلند مدت در راستای تولید دانش در قلمرو علوم انسانی – ایلامی و برنامه ریزی برای تولید منابع علوم انسانی با رویکرد اسلامی و تدوین و تهیه آثار حوزه علوم انسانی در رشته های مصوب، 5. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی _ پژوهشی و ایجاد فرایندهای مناسب توزیع آنها در سطح داخلی و بین المللی؛ 6. مشارکت دو طرف در ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت مؤثر از پروژه‌های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنائی در حوزه های مرتبط فعالیت و نیز حمایت از اندیشمندان و نهادهای فعال و موثر در ارتقاء علوم انسانی، اسلامی، 7. تشریک مساعی در فراهم کردن راهکارهای لازم برای فعالیت‌های علمی مشترک میان حوزه و دانشگاه در زمینه علوم انسانی از قبیل راه اندازی قطب‌های علمی و ...، 8. استفاده از دانش و تجربه اعضای هیأت علمی و محققان دو طرف برای شرکت در کمیسیون ها، کارگروه های تحول و شورایهای تخصصی مرتبط با فعالیت های مشترک، 9. معرفی هیأت ها و شخصیت های علمی داخلی و بین المللی فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی به یکدیگر، - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
92صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورتفاهم نامه اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان: «گامی به سوی جامعه شناسی اسلامی: با تاکید بر مؤلفه های پارادایمی علوم انسانی اسلامی و نظریه ارتباط علوم اجتماعی قرآن»این تفاهم نامه بین صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، که در این تفاهم نامه طرف اول نامیده می شود و آقای مجید کافی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 1214 صادره از اصفهان با کد ملی 1286721709 به آدرس قم، شهرک پردیسان، خیابان دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تلفن: 09124528576 و دارای حساب 0339715746007 که در این تفاهم نامه طرف دوم نامیده می شود، منعقد گردید. ماده یک). موضوع تفاهم نامه: اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان "گامی به سوی جامعه شناسی اسلامی: با تأکید بر مؤلفه های پارادایمی علوم انسانی اسلامی و نظریه ارتباط اجتماعی قرآن" به شماره 91005060 مصوب جلسه مورخ 18 شهریور 1392 کارگروه معارف و علوم اسلامی صندوق (با توجه به مصوبه مورخ 91/08/04 کمیته تخصصی مبنی بر تفویض اختیار به کارگروه ها برای تصویب طرح های پژوهشی تا سقف 250000000 ریال) و منطبق بر خدماتی که جزئیات آن در فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی درج گردیده است. - تبصره 1: محل اجرای طرح پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می باشد.
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹