فهرست تفاهم نامه ها

سالسازمان طرف تفاهم نامه / قراردادنوع تفاهم نامه یا قراردادامضاء کننده تفاهم نامه یا قراردادموضوع، هدف، محورها، زمینه های همکاری تفاهم نامه / قرارداد
92مجموعه بین المللی مالتی وریسیتی؛ مالزی
92موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم دکتر کاظم قاضی زاده رئیس موسسهاستفاده مطلوب از توانایی¬های مؤسسه و پژوهشگاه در جهت اجرای پروژه¬های تحقیقاتی ـ کاربردی مورد نیاز
92نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هاتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهحجت الاسلام و المسلمین محمد محمدیان؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هامقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی میان دو مرکز و بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1. همکاری در انجام برنامه های علمی – پژوهشی مشترک با هدف توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی در میان دانشگاهیان از طریق تبیین مسائل اسلامی با روش های علمی، 2. ایجاد کمیته مشترک به منظور بهره مندی از ظرفیت های موجود در حوزه علمیه قم در راستای تحول در علوم انسانی و اسلامی سازی متون دانشگاهی و تولید دانش در قلمرو علوم انسانی – اسلامی، 3. فعالیت مشترک دو مرکز در راه اندازی و نهادینه سازی کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در حوزه و دانشگاه، 4. همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین کارگاه های آموزشی برای اعضای هیأت علمی، محققان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به منظور آشنایی با مبانی علم دینی و تبیین مسائل علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه اسلامی، 5. اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دو مرکز برای تقویت پژوهش های مشترک با هدف مبتنی ساختن علوم انسانی موجود بر انسان شناسی اسلامی و مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران، 6. تشریک مساعی در فراهم کردن راهکارهای لازم برای فعالیت‌های علمی مشترک میان حوزه و دانشگاه، 7. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر، کمیسیون های تخصصی، مجامع و ارزیابی طرح های علمی و پژوهش های مرتبط با فعالیت مرکز، 8. بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9. همکاری در انتشار کتب و نشریات مشترک در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز، 10. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند.
92بنیاد مطالعات اسلامی روسیهتفاهم نامه همکاری های علمی دو جانبهآقای دکتر حمید هادوی؛ رئیس بنیاد مطالعات اسلامی روسیهمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات فرهنگی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد مطالعات اسلامی روسیه» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1- معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2- همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 3- استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدتداخلی و بین المللی و همکاری در ارائه مشاوره و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط؛ 4- استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5- مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6- همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7- همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8- بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9- همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. 10- معرفی هیأت ها و شخصیت های علمی بین المللی توسط هر یک از طرفین به دیگری و ایجاد زمینه های بهره مندی متقابل از دانش و تخصص ایشان؛ 11- معرفی هیأت ها و شخصیت های علمی یکدیگر به منظور تحقق اهداف مورد نظر طرفین؛ - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می توانند موضوع همکاری قرار دهند.
92انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم
93دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتفاهم نامه همکاری علمی دو جانبهحجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی رجایی نیا؛ رئیس دبیرخانه حوزوی مرکز الکوی اسلامی ایرانی پیشرفتمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی میان دو مرکز و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این تفاهم نامه میان «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «دبیرخانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1- معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2- همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارهای علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 3- استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در برگزاری دوره های آموزشی وکارگاه های علمی کوتاه مدت و بلند مدت داخلی و بین المللی و همکاری در ارائه مشاوره و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی مرتبط؛ 4- استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 5- مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 6- همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 7- همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 8- بهره مندی متقابل در زمینه تبادل اطلاعات علمی-پژوهشی ( کتب و آثار، مجلات و نشریات، مقالات، پایان نامه ها، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی و کتابخانه ها)؛ 9- معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 10- همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و .... - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
93پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفاهم نامه همکاری علمیآقای دکتر صادق آئینه وند؛ رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمقدمه: در چارچوب اصل ضرورت توسعه همکاری علمی بین مراکز مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی جهت بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های متقابل بخصوص به منظور ارتقای جایگاه و کارآمدی رشته های علوم انسانی در کشور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر سر برنامه های پژوهشی و آموزشی مورد علاقه طرفین اشتراک نظر داشته و سودمندی همکاری و مشارکت در برنامه ها و پروژه های علمی مشترک را تصدیق می کنند. این تفاهم نامه بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نمایندگی دکتر صادق آیینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی حجت الاسلام حسن آقانظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منعقد می گردد. ماده 1). اهداف: 1. حرکت به سمت هم افزایی علمی – تخصصی در سطح ملی و کمک به توسعه علمی کشور و تحقق اهداف چشم انداز کشور و نقشه جامع علمی کشور؛ 2. تعمیق و توسعه همکاری ها و انجام فعالیت های علمی – پژوهشی، آموزشی و ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز؛ 3. زمینه سازی گسترش ارتباطات فعال و مؤثر متقابل از طریق نشست های مشترک و تبادل نظر لازم؛ ماده 2). موضوع تفاهم نامه: 1-2). همکاری در طراحی و اجرای طرح های طرح های کلان ملی در حوزه های تخصصی؛ 2-2). همکاری و مشارکت در زمینه طراحی و اجرای طرح های پژوهشی از طریق تبادل امکانات و تسهیلات مورد نیاز؛ 3-2). همکاری و مشارکت در برگزاری سخنرانی ها، میزگردها و همایش های ملی و بین لامللی مورد توافق طرفین؛ 4-2). برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی در موضوعات مورد علاقه طرفین؛ 5-2). تبادل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات علمی و فراهم نمودن امکان دسترسی آسان به منابع علمی شامل کتب، نشریات و سایر مدارک علمی؛ 6-2). همکاری جهت استقرار نظام ملی نوآوری در پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ 7-2). همکاری جهت کاربردی کردن تحقیقات و طرح های خاتمه یافته پژوهشی؛ 8-2). همکاری در زمینه انتشار کتاب، نشریات، آثار و ویژه نامه های علمی به زبان های مختلف؛ 9-2). ایجاد زمینه مناسب برای استفاده طرفین از تولیدات علمی و پژوهشی طرف مقابل با حفظ حقوق مادی و معنوی؛ 10-2). بازدید متقابل اعضای هیأت علمی؛ 11-2). همکاری در تأسیس گرایش تاریخ اجتماعی شیعیان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ 12-2). تبادل استاد در حوزه های راهنمایی، مشاوره وداوری پایان نامه ها و رساله های دانشجویی؛ 13-2). طراحی و اجرای دانشنامه های تخصصی در حوزه های مورد توافق؛ 14-2). مشارکت در طراحی قطب های تخصصی؛ 15-2). دیگر همکاری های دانشگاهی که دو مؤسسه درباره آن ها توافق می کنند.
93پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیتفاهم نامه همکاری علمی دو جانبهحجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد؛ رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی بین «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه» و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان دو مرکز منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو نهاد و تقویت بسترهای نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی؛ 3. همکاری های مشترک علمی دو مرکز در زمینه های مرتبط با فعالیت قطب علمی فلسفه دین شامل: - نقد فلسفه دین غربی؛ - تأسیس و توسعه فلسفه دین اسلامی؛ - پاسخ به سئوالات و شبهات در زمینه مسائل فلسفه دین در عرصه جهانی؛ - پشتیبانی نظری از مبانی عقلی و برون دینی نظام اسلامی و کاربردی کردن فلسفه دین اسلامی از این رهگذر؛ - کشف و تبیین و دفاع از مبانی انسانی اسلامی و نقد مبانی رقیب؛ - تدوین آینده پژوهی و راهبردی علمی در زمینه فلسفه دین اسلامی؛ - همکاری جهت ورود به فضای جدید و ناشناخته این حوزه؛ - تدوین اولویت های پژوهشی در زمینه فلسفه دین اسلامی؛ - حرکت به سمت بازنگری در دروس دانشگاهی مرتبط با فلسفه دین اسلامی؛ 4. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، کارگاه ها و نشست های های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 5. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 6. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی – تخصصی دو طرف؛ 7. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 8. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 9. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 10. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. - تبصره: هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
93دانشکده علوم رفتاری و سلام روان – انستیتو روان پزشکی تهرانتفاهم نامه همکاری علمی دو جانبهدکتر جعفر بوالهری؛ رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانمقدمه: به منظور توسعه همکاری های علمی دو جانبه و ارتقاء سطح تعاملات علمی بین «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – انستیتو روانپزشکی تهران» و بهره گیری از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک، این تفاهم نامه میان دو مرکز منعقد می شود. ماده 1)- زمینه های همکاری: 1. معرفی اولویت های پژوهشی به یکدیگر در موضوعات مرتبط با فعالیت دو مرکز و همکاری در انجام مشترک آن ها؛ 2. همکاری های مشترک علمی دو مرکز در حوزه سلامت معنوی، مراقبت ها و مداخلات معنوی بیماران نیازمند؛ 3. انجام مشاوره و اعمال نظارت بر طرح های در دست اقدام؛ 4. استفاده از توان علمی اساتید و محققان دو مرکز در شوراهای علمی همدیگر و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، کارگاه ها و نشست های های علمی مشترک و ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط؛ 5. همکاری در برگزاری نشست ها، سمینارها و کرسی های علمی مشترک با هدف ایجاد فضای مطلوب برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با طرح های پژوهشی دو مرکز؛ 6. استفاده از تجهیزات و امکانات طرفین برای پیشبرد اهداف و طرح های پژوهشی مورد نظر؛ 7. مشارکت در تامین محتوای مجلات و نشریات علمی دو طرف؛ 8. همکاری و مشارکت در تالیف و ترجمه متون و منابع مورد نیاز طرفین؛ 9. همکاری و مشارکت در خصوص انتشار کتب و نشریات علمی- پژوهشی و توزیع آن ها در سطح داخلی و بین المللی؛ 10. معرفی هیئت های علمی خارجی دعوت شده توسط هر یک از طرفین به دیگری؛ 11. همکاری در برگزاری گردهمایی های علمی داخلی و بین المللی شامل ارائه مقلات، همکاری در ارزیابی مقالات، شرکت در کمیته های تخصصی علمی گردهمایی و غیره. - تبصره 1: موضوع طراحی و بررسی اثربخشی انواع بسته های مداخلات معنوی فردی و گروهی مبتنی با آموزه های اسلامی در بیماران مبتلا به سرطان در اولویت می باشد. - تبصره 2 : هر گونه موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه در صورتی که طرفین تمایل به اجرای آن داشته باشند می تواند موضوع همکاری قرار گیرد.
93مدیریت فرهنگی آستان قدس رضویتفاهم نامه همکاری علمیآقای سیدجواد هاشمی نژاد؛ مدیر فرهنگی آستان قدس رضویدر راستای چشم انداز فرهنگی ایران اسلامی و با عنایت به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیازهای علمی کشور از طریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری و بهره گیری از توانایی های علمی، پژوهشی و آموزشی، این تفاهم نامه میان آستان قدس رضوی به نمایندگی سیدجواد هاشمی نژاد (مدیریت فرهنگی آستان قدس رضوی) – به نشانی حرم مطهر رضوی، صحن جامع رضوی، مدیریت فرهنگی آستان قدس رضوی، تلفن: 2240604 و 221008 و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نمایندگی حجه الاسلام دکتر علی محمد حکیمیان (معاون پژوهشی، آموزشی و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، تلفن: 02532111331 که در این تفاهم نامه «آستان قدس» و «پژوهشگاه» نامیده می شوند، منعقد می گردد. ماده 1). موضوع همکاری: 1. استفاده از توان و ظرفیت نیروهای علمی دو مرکز برای تولی مقاله، انجام مصاحبه، ارائه یادداشت، حضور در سخنرانی، برگزاری میزگرد، تهیه پرونده تخصصی، اینفوگرافی، مجله تخصصی و ...؛ 2. استفاده از توان و ظرفیت نیروهای علمی دو طرف در انجام برنامه ها، تولید، مشاوره و ارزیابی طرح ها و تحقیقات بنیادی، کاربردی و رسانه ای؛ 3. همکاری در اجرای برنامه های تحقیقاتی مشترک؛ 4. استفاده از توان و ظرفیت نیروهای علمی پژوهشگاه در انجام برنامه ها ی پژوهشی آستان قدس؛ 5. همکاری مشترک در طراحی، تأمین محتوا و برگزاری همایش های علمی، کارگاه های دانش افزایی و مهارت آموزی و نشست های فکری برای نیروهای علمی، مدیران و کارمندان دو مرکز؛ 6. بهره گیری از امکانات کتابخانه ای و آموزشی دو طرف؛ 7. استفاده از ظرفیت فرهنگی و علمی آستان قدس رضوی جهت طرح های مطالعاتی و پژوهشی پژوهشگاه؛ ماده 2). برنامه های جدید: در طول اجرای تفاهم نامه چنانچه هرگونه پیشنهاد و برنامه جدیدی که در جهت پیشبرد اهداف مشترک و استفاده بهینه از قابلیت های موجود مطرح شود، پس از توافق طرفین به تفاهم نامه افزوده خواهد شد و طرفین متعهد می شوند که برای اجرایی شدن آن تلاش نمایند.
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹