آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
مکاتب تفسیری 3-علی اکبر بابایی / مترجم: کنعان چامورچوکنعان چامورچوانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1396
موجز أسس الاقتصاد الاسلامی---سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
نظریه پردازی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
ولایت و امامت؛ پژوهشی از منظر قرآن-محمد اسعدی-انتشارات بین المللی الرسول هندوستاناردو-
علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتالعلم فی اطار الدینحمیدرضا حسنیعبدالکریم الجنابیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1388
مبانی فقهی اقتصادالمبادی الفقهیه للاقتصاد الاسلامیمحمد مهدی کرمی، محمد پورمندعبدالکریم دارابی نجادانتشارات بین المللی المصطفیعربی1394
درآمدی بر اقتصاد اسلامیالمدخل الی الاقتصاد الاسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاهعبدالامیر الوردیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1393
اهداف تربیت از دیدگاه اسلامالمدخل الی التربیه والتعلیم فی الاسلامپژوهشگاه حوزه و دانشگاهعبدالامیر الوردیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1393
اهداف تربیت از دیدگاه اسلاماهداف التربیه الاسلامیهپژوهشگاه حوزه و دانشگاهالسید حسن علی الهاشمیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1396
تحریر اسفار ملاصدرا : جلد اولتحریر الاسفار للمولی صدرالدین الشیرازی ج1علی شیروانی-انتشارات بین المللی المصطفیعربی1394
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹