آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
آموزش اخلاق ازدیدگاه پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)-محمد داودی، سیدعلی حسین زادهابوالفضل حقیری قزوینیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
آموزش تربیت فرزند ازدیدگاه پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)-محمد داودی، سیدعلی حسین زادهابوالفضل حقیری قزوینیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
آموزش تعلیم ازدیدگاه پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)-محمد داودی، سیدعلی حسین زادهابوالفضل حقیری قزوینیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
آموزش عبادت ازدیدگاه پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)-محمد داودی، سیدعلی حسین زادهابوالفضل حقیری قزوینیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
آموزش عقاید ازدیدگاه پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)-محمد داودی، سیدعلی حسین زادهابوالفضل حقیری قزوینیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
بخشی از تاریخ تشیع-منصور داداش نژادمهدی آزادیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
درسنامه علوم قرآندروس فی علوم القرآنحسین جوان آراستهخلیل العصامیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1395
روش شناسی تفسیر قرآن-علی اکبر بابایی، غلامعلی عزیزی کیا، مجتبی رهنوردابوالفضل حقیری قزوینیانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
فقه آموزشی (فقه تربیتی) (جلد اول ملزومات و پیشفرض ها)-علیرضا اعرافیمصطفی هداییانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
اسلام و جامعه شناسی خانواده-حسین بستانظفر آیداشانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1396
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹