آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
مکاتب تفسیری 3-علی اکبر بابایی / مترجم: کنعان چامورچوکنعان چامورچوانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1396
موجز أسس الاقتصاد الاسلامی---سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
نظریه پردازی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
ولایت و امامت؛ پژوهشی از منظر قرآن-محمد اسعدی-انتشارات بین المللی الرسول هندوستاناردو-
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹