آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
اصول فقه کاربری-حسین قافی-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیعربی-
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیفرانسه-
الجنسیه فی الفقه الاسلامی---انتشارات دایره¬المعارف فقه اسلامیعربی-
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب-سید رضا حسینی-مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک دینی عتبه شریفه عباسیه عراقعربی-
انسان از دیدگاه اسلام-محمود رجبی-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیروسی-
اهداف تربیت از دیدگاه اسلامالمدخل الی التربیه والتعلیم فی الاسلامپژوهشگاه حوزه و دانشگاهعبدالامیر الوردیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1393
اهداف تربیت از دیدگاه اسلاماهداف التربیه الاسلامیهپژوهشگاه حوزه و دانشگاهالسید حسن علی الهاشمیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1396
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد اول-آیت الله اعرافی، محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی--بوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد دوم-محمد بهشتی, مهدی ابوجعفری, علی‌نقی فقیهی-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹