آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد اول-آیت الله اعرافی، محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی--بوسنیایی-
مدیریت علوی-ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی، علی آقا پیروزنورجان آلتونانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1393
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیعربی-
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیفرانسه-
مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-بنیاد مطالعات اسلامی روسیهروسی-
نظریه پردازی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اسلام و تفاوت­های جنسیتی-حسین بستان-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اسلام و تفاوت­های جنسیتی در نهادهای اجتماعی-حسین بستانجعفردربندیانتشارات بین المللی المصطفیترکی استانبولی1393
اسلام و تفاوت های جنسیتی-حسین بستان-موسسه فرهنگی امین مالزی با همکاری کالج اسلامی لندنانگلیسی-
اسلام و جامعه­شناسی خانواده-حسین بستان-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹