آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیفرانسه-
الجنسیه فی الفقه الاسلامی---انتشارات دایره¬المعارف فقه اسلامیعربی-
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب-سید رضا حسینی-مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک دینی عتبه شریفه عباسیه عراقعربی-
انسان از دیدگاه اسلام-محمود رجبی-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیروسی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد اول-آیت الله اعرافی، محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی--بوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد دوم-محمد بهشتی, مهدی ابوجعفری, علی‌نقی فقیهی-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: غزالی (جلد سوم)؛-آیت الله اعرافی، بهروز رفیعی-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد چهارم-محمد بهشتی, مهدی ابوجعفری, آیت الله علیرضا اعرافی,-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: غزالی (جلد سوم)؛---بنیاد مطالعات اسلامی روسیهروسی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد پنجم---موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹