آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
انسان از دیدگاه اسلام-محمود رجبی-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیروسی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد اول-آیت الله اعرافی، محمد فتحعلی خانی، علیرضا فصیحی زاده، علی نقی فقیهی--بوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد دوم-محمد بهشتی, مهدی ابوجعفری, علی‌نقی فقیهی-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: غزالی (جلد سوم)؛-آیت الله اعرافی، بهروز رفیعی-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: جلد چهارم-محمد بهشتی, مهدی ابوجعفری, آیت الله علیرضا اعرافی,-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: غزالی (جلد سوم)؛---بنیاد مطالعات اسلامی روسیهروسی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد پنجم---موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت شناسی امام مهدی (عج) از دیدگاه فریقین-فتح الله نجارزادگان-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت در دیدگاه فریقین-فتح الله نجارزادگان-انتشارات بین المللی الرسول هندوستاناردو-
بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت در دیدگاه فریقین-فتح الله نجارزادگان-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹