آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی-محمد رضا سالاری فر-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیروسی-
خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی-محمد رضا سالاری فر-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
درآمدی بر اقتصاد اسلامیالمدخل الی الاقتصاد الاسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاهعبدالامیر الوردیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1393
درآمدی بر روان‌شناسی دین-مسعود آذربایجانی-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیآذری-
درآمدی بر روان‌شناسی دین-مسعود آذربایجانی-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیروسی-
درآمدی بر فلسفه حق-محمدحسین طالبی-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
درسنامه عقایددروس تمهیدیه فی العقیده الاسلامیهعلی شیروانیخضر آتش فراز(ذوالفقاری)انتشارات بین المللی المصطفیعربی1396
درسنامه علوم قرآندروس فی علوم القرآنحسین جوان آراستهخلیل العصامیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1395
درسنامه علوم قرآن-حسین جوان آراستهسید هادی حسنانتشارات بین المللی المصطفیاردو1389
درسنامه علوم قرآن-حسین جوان آراستهسلیمان بای جی سوانتشارات بین المللی المصطفیچینی1394
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹