آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
علم دینی؛ دیدگاه‌ها و ملاحظاتالعلم فی اطار الدینحمیدرضا حسنیعبدالکریم الجنابیانتشارات بین المللی المصطفیعربی1388
فقه آموزشی (فقه تربیتی) (جلد اول ملزومات و پیشفرض ها)-علیرضا اعرافیمصطفی هداییانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1395
فقه آموزشی (فقه تربیتی) (جلد دوم)-علیرضا اعرافیمصطفی هداییانتشارات بین المللی المصطفیانگلیسی1396
فقه تربیتی (تک جلدی)-علیرضا اعرافی-موسسه فرهنگی امین مالزی با همکاری کالج اسلامی لندنانگلیسی-
فقه تربیتی (تک جلدی)-علیرضا اعرافی-بنیاد مطالعات اسلامی روسیهروسی-
فلسفه اخلاق-محمد فتحعلیخانیابراهیم مونتوبتوانتشارات بین المللی المصطفیفرانسه1390
فلسفه دین دیوید هیوم-محمد فتحعلیخانی-مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک دینی عتبه شریفه عباسیه عراقعربی-
فلسفه نظری تاریخ-مجید کافی-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
مباحثی در فلسفه اقتصاد-دکتر محمد حسین کرمی اسفه, دکتر عسکر دیرباز-موسسه فرهنگی امین مالزی با همکاری کالج اسلامی لندنانگلیسی-
مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-بنیاد مطالعات اسلامی روسیهروسی-
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹