آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
الجنسیه فی الفقه الاسلامی---انتشارات دایره¬المعارف فقه اسلامیعربی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: غزالی (جلد سوم)؛---بنیاد مطالعات اسلامی روسیهروسی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، جلد پنجم---موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
پول در اقتصاد اسلامی---سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیروسی-
سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)---سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)---انتشارات بین المللی الرسول هندوستاناردو-
سیره نویسان و قرآن---انتشارات بین المللی الرسول هندوستاناردو-
مبانی و اصول تعلیم و تربیت با نگاهی به تحولات دوران معاصر---شورای عالی مقاومت اسلامی حزب الله لبنانعربی-
موجز أسس الاقتصاد الاسلامی---سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن: غزالی (جلد سوم)؛-آیت الله اعرافی، بهروز رفیعی-موسسه علمی پژوهشی ابن سینا؛ سارایوو، بوسنیبوسنیایی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹