هادی صمدی

هادی صمدی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی

ساختار نظریه های علمی در علوم طبیعی و علوم اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: هادی صمدی

قیمت : ۲۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰