سیدصمصام الدین قوامی

سیدصمصام الدین قوامی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

فقه الاداره (جلد اول) چیستی و کلیات

فقه الاداره (جلد اول) چیستی و کلیات

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲