رسول عباسی

رسول عباسی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

پدیدآورنده: رسول عباسی

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد

دیباچه‌ای بر مدیریت اثر‌بخش مسجد جدید

پدیدآورنده: رسول عباسی

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۰