الیاس نادران

الیاس نادران

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - داور

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴