محمد جواد توکلی

محمد جواد توکلی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال