محمد اسماعیل توسلی

محمد اسماعیل توسلی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

پدیدآورنده: محمد اسماعیل توسلی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷