سیدهادی عربی

سیدهادی عربی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نظریات عدالت توزیعی

نظریات عدالت توزیعی

پدیدآورنده: سیدهادی عربی

قیمت : ۴۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵