علیرضا قبادی

علیرضا قبادی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

اصلاح ساختاری و غنی سازی محتوایی مراسم دینی

پدیدآورنده: علیرضا قبادی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵