سید محمد کاظم رجائی

سید محمد کاظم رجائی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

پدیدآورنده: سید محمد کاظم رجائی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶