سیداحمد حبیب نژاد

سیداحمد حبیب نژاد

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

حقوق مالیه عمومی

حقوق مالیه عمومی

پدیدآورنده: سیداحمد حبیب نژاد

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸