سید مهدی دادمرزی

سید مهدی دادمرزی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

تعارض در قانون مدنی

تعارض در قانون مدنی

پدیدآورنده: سید مهدی دادمرزی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸