محمد ابراهیم شمس ناتری

محمد ابراهیم شمس ناتری

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران

جرایم سازمان‌یافته در آینه سیاست کیفری اسلام، ایران

قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸