حسن خرقانی

حسن خرقانی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۲

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۲

پدیدآورنده: حسن خرقانی

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۱

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۱

پدیدآورنده: حسن خرقانی

قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸