فرج الله هدایت نیا

فرج الله هدایت نیا

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران

حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران

پدیدآورنده: فرج الله هدایت نیا

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

طراحی نظام جامع حمایت خانواده

پدیدآورنده: فرج الله هدایت نیا

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۴۰۰