محمد نقیب زاده

محمد نقیب زاده

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

پدیدآورنده: محمد نقیب زاده

قیمت : ۲۲۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸