جعفر یزدیان جعفری

جعفر یزدیان جعفری

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

حقوق بین‌المللی کیفری

حقوق بین‌المللی کیفری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جعفر یزدیان جعفری

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸