حسنعلی نعمتی شمس آباد

حسنعلی نعمتی شمس آباد

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸