نورعلی نوری

نورعلی نوری

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - ترجمه

جوهره سیاست

جوهره سیاست

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جولین فرند
ترجمه: نورعلی نوری

قیمت : ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰