محمود حاجی‌احمدی

محمود حاجی‌احمدی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری

درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری

پدیدآورنده: محمود حاجی‌احمدی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹