محمد‌مهدی عباسی آغوی

محمد‌مهدی عباسی آغوی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

قیمت : ۲۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹