علی‌رضا ظهیر‌الدین

علی‌رضا ظهیر‌الدین

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - ترجمه

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

روان‌درمانگری یکپارچه معنوی درک و بیان امر قدسی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: کنث‌آی پارگامنت

قیمت : ۷۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۹