علی شریفی

علی شریفی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر

پدیدآورنده: علی شریفی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال