تعداد بازدید:۷۸۴

خانواده‌درمانگری معنوی خداسوگروه‌ها : روان شناسی
کد کتاب : ۶۶۳
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
طرف‌های مشارکت : دبیرخانه حمایت از طرح‌های پژوهشی حوزه علمیه
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۴۵۸
قیمت : ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال
فایل ۳۰ صفحه اول کتاب رایگان : دانلود فایل

خانواده‌درمانگری سیستمی معنوی الگویی کاربردی با راهنمای درمان است که برای اولین بار بر اساس منابع دینی و طراحی دقیق برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر و دارای آسیب تنظیم شده‌است. این الگوی درمانی از یک سو سیستمی است؛ زیرا هم به ساختار و هم به کنش خانواده می‌پردازد و از سوی دیگر معنوی است و به تحول خانواده توجه می‌کند. در اینجا منظور از معنویت، تنظیم تعاملات خانواده بین مبدأ و معاد یا یک نیت و هدف واقعی ‌است. این کتاب هشت مرحله درمان خانوادگی را با یک رویکرد چندبعدی معنوی و البته خداسو معرفی می‌کند، فعال‌سازی عقل خداسو به‌عنوان یک منبع درونی برای اتصال به واقعیت زندگی و فاصله‌جویی از پنداره‌های خودساخته یا تقلیدی و فاقد اعتبار، ویژگی منحصربه‌فرد این روش خانواده‌درمانگری است. کاربرگ‌ها و تمرین‌های عملی به درمانگر و مُراجع کمک می‌کند بتواند فرایندهای درمان را به‌خوبی هدایت کنند و بدانند که دقیقاً چه اتفاقی در هر مرحله در جریان است.

 

 

ارسال با ایمیل: