کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 38 مورد

نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)

نقدی بر دانش مدیریت (پژوهش مدیریتی و دانش مدیریت)

پدیدآورنده: پال گریزری, محمد صائبی

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مدیریت در اسلام

مدیریت در اسلام

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

قیمت : ۱۰۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۵

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

قیمت : ۹۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

الگوی رهبری امام خمینی(ره)

الگوی رهبری امام خمینی(ره)

پدیدآورنده: دکتر عباس شفیعی

قیمت : ۴۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامی

پرورش خلاقیت در سازمان با نگاهی به متون اسلامی

قیمت : ۷۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

پدیدآورنده: رسول عباسی

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

فقه الاداره (جلد اول) چیستی و کلیات

فقه الاداره (جلد اول) چیستی و کلیات

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

پدیدآورنده: روح الله نوری

قیمت : ۱۱۲٬۰۰۰ ریال

مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی

مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی

پدیدآورنده: دکتر ابوطالب خدمتی

قیمت : ۶۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

پدیدآورنده: امیر حمزه مهرابی

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳