مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آنگروه‌ها : مدیریت
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۶۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

در این کتاب برای بازسازی مدیریت دانش دین بنیاین به عنوان یک رشته، از یک طرف مبانی هستی شناسی دانش، معرفت شناسی و انسان شناسی دینی تبیین شده و اصول و نظریه­های مطرح در حکمت اسلامی که امکان استفاده از آنها در زمینه نظریه­پردازی در قلمرو مدیریت دانش وجود دارد، مورد شناسایی و استفاده قرار گرفته است. برخی از این مبانی و نظریات عبارتند از: نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره)؛ اصول و مبانی تمدن دینی، نظریه منزلت عقل در هندسه معرفت دینی و نظریات تفسیری آیت الله جوادی آملی پیرامون جامعه در قرآن و نظریه روش­شناسی بنیادین و نظریه جهان­های اجتماعی دکتر پارسانیا. سپس بر اساس بررسی انتقادی مدیریت دانش در تمدن غرب با رویکرد رئالیستی حکمت صدرایی و معیارهای علم دینی که در جلد قبل بیان شد، نظریه­ مدیریت دانش دین بنیان که از مبانی و نظریه­های حکمت اسلامی تغذیه می­کند ارائه شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

  • نوبت چاپ: دوم

دانلود فایل 30 صفحه اول کتاب به طور رایگان یا فایل 30 صفحه اول کتاب را به طور رایگان دانلود کنید

مبلغ ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تخفیف: ۱۰٪

ارسال با ایمیل:

نظر شما :