کتاب‌ها

نمایش 37 تا 52 مورد از کل 52 مورد

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت

مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

فلسفه علم فقه

فلسفه علم فقه

پدیدآورنده: سعید ضیائی فر

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اصل هشتم قانون اساسی

اصل هشتم قانون اساسی

قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

درآمدی بر فلسفه حق

درآمدی بر فلسفه حق

پدیدآورنده: دکتر محمدحسین طالبی

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۳

مبانی حریم خصوصی (بر اساس منابع اسلامی)

مبانی حریم خصوصی (بر اساس منابع اسلامی)

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

موضوع عقد و مورد معامله با تأکید بر عقد صلح

موضوع عقد و مورد معامله با تأکید بر عقد صلح

پدیدآورنده: اسماعیل نعمت اللهی

قیمت : ۸۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

پدیدآورنده: عبدالرضا علیزاده

قیمت : ۱۵۷٬۰۰۰ ریال

اصول فقه کاربردی ۱ (مباحث الفاظ)

اصول فقه کاربردی ۱ (مباحث الفاظ)

پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اصول فقه کاربردی  جلد دوم (ادله و منابع فقه)

اصول فقه کاربردی جلد دوم (ادله و منابع فقه)

پدیدآورنده: حسین قافی, سعید شریعتی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸