نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
آذربایجانیمسعودپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستاد
پناهیعلی‌احمدپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار
جان‌بزرگیمسعودپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستاد
سالاری‌فرمحمد رضاپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار
شریفی نیامحمد ‌حسین‌پژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار
کاویانی آرانیمحمدپژوهشگاه علوم رفتاری / گروه روانشناسیاستادیار