آثار ترجمه شده پژوهشگاه توسط ناشرین بین المللی

عنوان اصلی اثرعنوان ترجمهمؤلفمترجمناشرزبان ترجمهسال نشر
اسلام و تفاوت­های جنسیتی-حسین بستان-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اسلام و تفاوت های جنسیتی-حسین بستان-موسسه فرهنگی امین مالزی با همکاری کالج اسلامی لندنانگلیسی-
اسلام و جامعه­شناسی خانواده-حسین بستان-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اسلام و حقوق بین الملل عمومی (جلد اول)-مصطفی دانش پژوه-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
اسلام و حقوق بین الملل عمومی (جلد دوم)-مصطفی دانش پژوه-سازمان سمت با همکاری ناشر بین المللیعربی-
اصول فقه کاربری-حسین قافی-مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی؛ لبنانعربی-
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیعربی-
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی-حسن آقا نظری-پژوهشگاه بین المللی المصطفیفرانسه-
الجنسیه فی الفقه الاسلامی---انتشارات دایره¬المعارف فقه اسلامیعربی-
الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب-سید رضا حسینی-مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک دینی عتبه شریفه عباسیه عراقعربی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹