گروه فضای مجازی و فلسفه هوش مصنوعی

تعداد بازدید:۶۵۰۴
گروه فضای مجازی و فلسفه هوش مصنوعی

ارسال طرح پژوهشی

 

 

 

مأموریت:

 1. پژوهش و نظریه پردازی با موضوع آینده پژوهی جهت دستیابی به رویکرد اسلامی؛
 2. تدوین کتاب های درسی رشته آینده پژوهی با رویکرد اسلامی منطبق با سرفصل های مصوب شورای تحول؛
 3. پژوهش در روش شناسی علوم آینده پژوهی ناظر بر حل مسائل اجتماعی پیش رو؛

اهداف بلند مدت ۵ ساله:

 1. تعریف و جذب پروژه ها و کلان پروژه ها در موضوع آینده پژوهی با رویکرد اسلامی در سطوح و سنین مختلف جهت دستیابی به آینده پژوهی اسلامی؛
 2. توسعه همکاری های بین المللی جهت آشنایی با اندیشه های دیگر اندیشمندان و ترویج آموزه های اسلامی؛
 3. گسترش همکاری های علمی در حوزه آینده پژوهی با کشورهای اسلامی بر حسب اجرای برنامه های پژوهشی و آموزشی مشترک
 4. گسترش همکاری با کمیسیون همکاری های علمی و فناورانه سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و همکاری با آیسسکو؛
 5. اختصاص ۴۰ درصد از ظرفیت گروه در حوزه تدوین کتب درسی به تدوین کتاب های درسی رشته آینده پژوهی در مقطع کارشناسی؛
 6. اختصاص ۴۰ درصد از ظرفیت گروه در حوزه تدوین کتب درسی به تدوین کتاب های درسی رشته آینده پژوهی در مقطع کارشناسی ارشد؛
 7. انتشار نشریه علمی-پژوهشی «مطالعات آینده پژوهی اسلامی» و همچنین چاپ کتب مرتبط با این حوزه؛
 8. تدوین برنامه پژوهشی پنج ساله پژوهشگاه در حوزه آینده پژوهی؛
 9. شبکه سازی اجتماعات علمی کشور درحوزه آینده پژوهی؛
 10. طراحی دوره های آموزشی تابستانه (Summer School) و زمستانه (Winter School) در حوزه آینده پژوهی اسلامی

اهداف کوتاه مدت ۲ ساله:

 1. برگزاری پنج کرسی نظریه پردازی، نقد و نوآوری، نشست های علمی و کارگاه های تخصصی آینده پژوهی از منظر اسلامی؛
 2. پژوهش در روش شناسی آینده پژوهی
 3. انعقاد پانزده طرح پژوهشی با پژوهشگران کشوری در موضوع آینده پژوهی با رویکرد اسلامی؛
 4. نیازسنجی و تعیین نظام موضوعات تحقیقاتی گروه آینده پژوهی در حوزه علوم اسلامی؛
 5. شناسایی مراکز، اساتید و نخبگان ارتباطات کشور در راستای همکاری و ایجاد بانک اطلاعاتی؛
 6. برگزاری وبینار بین المللی در موضوع آینده پژوهی از منظر اسلامی؛
 7. چاپ دو مقاله به زبان انگلیسی در نشریات معتبر بین المللی؛
 8. انجام فعالیت های بین المللی درباره آینده پژوهی اسلامی با استفاده از ظرفیت های موجود در گروه و شناسائی استادانی که در این زمینه مایل به همکاری با پژوهشگاه باشند؛
 9. شناسایی و برقراری ارتباط و تعریف پروژه های مشترک با مراکز علمی با موضوع «آینده پژوهی» در ایران و جهان؛
 10. شناسایی و تدوین سرفصل دروسی که بیشترین دانشجو را در سطح کشور دارند؛
 11. شناسایی اساتید متخصص جهت تشکیل هیئت تحریریه؛
 12. پیگیری اخذ مجوز از وزارت علوم؛
 13. تعیین و اعلام حداقل یک مرکز علمی یا اجرایی در کشور به عنوان مرکز همکار و انجام حداقل یک فعالیت علمی مشترک (در قالب نشست کاربردی، اجرای طرح پژوهشی مشترک و …)
 14. فراخوان مقاله یا طرح برای دو آسیب از آسیب های ۸ گانه وزارت کشور؛
 15. جذب آثار (کتب و مقالات) به زبان فارسی و انگلیسی با موضوعات آینده پژوهی با رویکرد اسلامی؛
 16. ایجاد درگاه اصلی ذیل سایت پژوهشگاه و شبکه ای از آینده پژوهی اسلامی در عرصه جهان اسلام.

 

 

سرپرست گروه:

 • دکتر محمد رحیم عیوضی

شورای علمی آینده پژوهی:

 • دکتر محمدرحیم عیوضی
 • دکتر علی اصغر پورعزت؛ دکتری مدیریت دولتی
 • دکترغلامرضا گودرزی؛ دکتری مدیریت
 • دکتر محمدرضا عرب بافرانی؛ دکتری آینده پژوهی
 • دکتر بهروزی لک؛ دکتری علوم سیاسی
 • دکتر قدیر نظامی؛ دکتری مدیریت استراتژیک

کارشناس گروه:

سیده مرضیه شعاع هاشمی
تلفن دفتر قم: ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۰۱
تلفن دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۴۰۲۶۰۰

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۲