گروه پژوهشی فلسفه و کلام

تعداد بازدید:۹۰۷۵
گروه پژوهشی فلسفه و کلام

گروه فلسفه و کلام گروه فلسفه و کلام فعالیت خود را از پاییز ۱۳۷۸ آغاز کرده است و تاکنون کتاب های متعددی را به چاپ رسانده است رسالت ها و ماموریت ها: بازخوانی و عرضه میراث فلسفی وکلامی مسلمانان باتوجه به عرصه های جدید اندیشه فلسفی؛ نقد مکاتب ونظریه های فلسفی وکلامی باتوجه به اندیشه های فلسفی و کلامی مسلمانان؛ پژوهش درجهت تبیین عقلانی آموزه های ادیان آسمانی؛ تدوین متون ومنابع درسی وکمک به ارتقاء سطح آموزش علوم عقلی درکشور؛ پژوهش درجهت تبیین عقلانی آموزه های ادیان آسمانی؛ مطالعات تطبیقی کلامی درحوزه مذاهب اسلامی وادیان آسمانی؛ پاسخ یابی برای مسائل مطرح شده درحوزه های یادشده (دربندسوم) به ویژه مسائل مورد ابتلاء و نوپدید؛ پژوهش درمبانی فلسفی مربوط به ماموریت های پژوهشگاه؛ آموزش وتربیت کادر لازم برای تحقیق در زمینه فلسفه بانگرش اسلامی؛ تدوین متدلوژی تحقیق درقلمرو علوم عقلی.

 

گروه فلسفه و کلام
مدیر گروه دکتر علی شیروانی هرندی
ایمیل گروه hnasr[at]rihu.ac.ir
شماره تماس ۰۲۵-۳۲۱۱۱۳۷۶

 

 

کلید واژه ها: مکاتب و نظریه های فلسفی و کلامی علوم عقلی تبیین عقلانی آموزه های ادیان آسمانی مطالعات تطبیقی کلامی متدلوژی تحقیق در علوم عقلی فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۰