گروه پژوهشی همکاری حوزه و دانشگاه

تعداد بازدید:۹۲۸۰
گروه پژوهشی همکاری حوزه و دانشگاه

در راستای انجام مطالعات در زمینه «همکاری های حوزه و دانشگاه» و به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی در زمینه های مذکور، و تلاش برای تحقق اهداف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه همکاری های حوزه و دانشگاه بر اساس اهداف و وظایف زیر سازمان پیدا می کند.
هدف
پژوهش در زمینه‎ی همکاری حوزه و دانشگاه، مشتمل بر:
•    راهبردهای نظری و عملی همکاری حوزه و دانشگاه؛
•    ظرفیت های همکاری حوزه و دانشگاه در راستای حل مسائل کشور؛
•    سیاستگذاری برای همکاری حوزه و دانشگاه؛
•    الگوها و تجارب همکاری نهاد علم و نهاد دین در جهان معاصر.
وظایف
1-  بررسی و شناسائی نیازهای پژوهشی در زمینه «همکاری حوزه و دانشگاه» و تدوین یا جذب طرح‎های پژوهشی متناسب، برای رفع این نیازها؛
2- اجرای طرح‎های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه «همکاری حوزه و دانشگاه»؛
3- همکاری پژوهشی با دیگر بخش های آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه‎، در زمینه های مرتبط با اهداف گروه؛
4 – تشکیل شبکه پژوهشگران، موسسات و نهادهای علمی و اجرایی مرتبط با زمینه «همکاری حوزه و دانشگاه».

 

پیشنهاد طرح پژوهشی‌ها

سرپرست گروه:

  • رضا ملایی

 

اعضای شورای علمی:

 

کارشناس گروه:

  • سیده مرضیه شعاع هاشمی

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۴۰۲۶۰۰

کلید واژه ها: گروه پژوهشی همکاری حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۱