گروه پژوهشی دانشگاه اسلامی

تعداد بازدید:۶۸۳۴
گروه پژوهشی دانشگاه اسلامی

دانشگاه به عنوان یکی از ارکان مهم نهاد علم، ضمن عهده دار بودن کارکردهای آموزش، پژوهش، تربیت نیروی انسانی و حرکت به سوی پیشرفت همه جانبه کشور، تجلی دهنده نظام ارزشی و اعتقادی جامعه نیز است. لذا به واسطه تعلق دانشگاه در جامعه ایرانی به اصول، مبانی و ارزش‌های اسلامی می‌بایست واجد خصوصیاتی باشد که این وجوه تمایزی را برجسته و تلاش و هم خود را مصروف تحقق آموزش عالی متناسب با این ویژگی‌ها و مشخصه‌ها سازد. نظر به این نقش تعیین کننده دانشگاه‌ها در سرنوشت جامعه، از ابتدای انقلاب اسلامی، شکل گیری دانشگاه، منبعث از ارزش‌ها و معارف اسلامی ایده‌ای بوده که در منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تأکید و اهتمام زیادی از سوی ایشان، مطرح گردیده است. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطابق با اهداف مصرح در اساسنامه و همچنین عطف به بیانیه مأموریت خود به خصوص نظریه پردازی و توسعه مرزهای دانش در علوم انسانی بر اساس دیدگاه اسلامی و بومی؛ ناظر به اهمیت این موضوع اقدام به تأسیس گروه پژوهشی مطالعات دانشگاه اسلامی نموده است. از این رو این گروه خط و مشی و برنامه ریزی خود را با ابتنا به این اهداف و در جهت نیل به آن، در محورهای زیر ارائه می‌دهد:

 1. انجام و حمایت از پژوهش‌های بنیادین در زمینه ایده و فلسفه دانشگاه از نگاه اسلامی؛
 2. انجام و حمایت از پژوهش‌های مرتبط با زیرنظام های آموزش عالی و با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگی و تربیتی؛
 3. انجام و حمایت از نیازهای پژوهشی مندرج در اسناد بالادستی حوزه علم وفناوری به خصوص سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
 4. تعامل و مشارکت علمی با نهادهای سیاست گذار در حوزه آموزش عالی کشور؛
 5. بررسی تجارب موجود در شکل گیری دانشگاه اسلامی در سطح ملی و بین المللی؛
 6. تعامل علمی با نخبگان و اصحاب اندیشه در عرصه آموزش عالی، اعم از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی؛

 

سرپرست گروه:

 • حمید دهقانیان

هیأت علمی:

 • دکتر احمد عباسی فرد

اعضای شورای علمی:

 • دکتر ابوالقاسم نادری
 • دکتر شریف لک زایی
 • دکتر مالک شجاعی جشوقانی
 • دکتر جمیله علم الهدی
 • دکتر حسن خیری
 • دکتر میثم لطیفی
 • دکتر شاطری

کارشناس گروه:

سیده مرضیه شعاع هاشمی
تلفن دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۴۰۲۶۰۰

کلید واژه ها: دانشگاه اسلامی گروه پژوهشی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹