گروه پژوهشی ارتباطات

تعداد بازدید:۷۲۹۹
گروه پژوهشی ارتباطات

ارسال طرح پژوهشی

 

 

مأموریت:

 1. نیازسنجی و تعیین نظام موضوعات تحقیقاتی گروه ارتباطات (اسلامی)؛
 2. پژوهش با موضوع ارتباطات در جهت دستیابی به رویکرد اسلامی؛
 3. تدوین کتاب های درسی رشته ارتباطات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه-ها با رویکرد اسلامی منطبق با سرفصل های مصوب شورای تحول؛
 4. پژوهش در روش شناسی علوم ارتباطات؛
 5. جذب آثار (کتب و مقالات) به زبان فارسی و انگلیسی با موضوعات ارتباطات با رویکرد اسلامی.

اهداف بلند مدت ۵ ساله:

 1. تعریف و جذب پروژه ها و کلان پروژه ها در موضوع ارتباطات با رویکرد اسلامی در سطوح و سنین مختلف جهت دستیابی به ارتباطات اسلامی؛
 2. شناسایی و برقراری ارتباط و تعریف پروژه های مشترک با مراکز علمی با موضوع «ارتباطات اسلامی» در ایران و جهان؛
 3. تعریف و تدوین کتب و سرفصل های درسی دوره های تحصیلی ارتباطات با نگرش اسلامی؛
 4. انتشار نشریه علمی-پژوهشی «مطالعات ارتباطات اسلامی» و همچنین چاپ کتب مرتبط با این حوزه؛

اهداف کوتاه مدت ۲ ساله:

 1. انجام نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در موضوع «ارتباطات اسلامی»
 2. شناسایی مراکز، اساتید و نخبگان ارتباطات کشور در راستای همکاری و ایجاد بانک اطلاعاتی؛
 3. انعقاد پانزده طرح پژوهشی با پژوهشگران کشوری در موضوع ارتباطات با رویکرد اسلامی؛
 4. برگزاری وبینار بین المللی در موضوع ارتباطات از منظر اسلامی؛
 5. برگزاری پنج کرسی نظریه پردازی، نقد و نوآوری، نشست های علمی و کارگاه های تخصصی ارتباطات از منظر اسلامی؛
 6. چاپ دو مقاله به زبان انگلیسی در نشریات معتبر بین المللی؛
 7. انجام فعالیت های بین المللی درباره ارتباطات اسلامی با استفاده از ظرفیت های موجود در گروه و شناسائی استادانی که در این زمینه مایل به همکاری با پژوهشگاه باشند؛
 8. تعیین و اعلام حداقل یک مرکز علمی یا اجرایی در کشور به عنوان مرکز همکار و انجام حداقل یک فعالیت علمی مشترک (در قالب نشست کاربردی، اجرای طرح پژوهشی مشترک و …)

 

 

سرپرست گروه:

دکتر مهدی نصیری؛

شورای علمی ارتباطات:

 • دکتر هادی خانیکی؛
 • دکتر کریم خان محمدی؛
 • دکتر علی اصغر فهیمی فر؛
 • دکتر معز خادم حسینی؛
 • دکترعبدالله بیچرانلو؛
 • دکتر امیدعلی مسعودی؛
 • دکتر سیدمجید امامی؛
 • دکتر احمدعلی قانع؛
 

کارشناس گروه:

سیده مرضیه شعاع هاشمی
تلفن دفتر قم: ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۰۱
تلفن دفتر تهران: ۰۲۱۶۶۴۰۲۶۰۰

 

کلید واژه ها: ارتباطات

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰