حسنعلی نعمتی شمس آباد

حسنعلی نعمتی شمس آباد

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

مبانی و نظریه مدیریت دانش دین‌بنیان و کاربردهای آن

قیمت : ۵۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷