محمود آزادی

محمود آزادی


دانشجوی دکتری روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

مراقبت معنوی بیماران

مراقبت معنوی بیماران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰