دکتر علی نقی امیری

دکتر علی نقی امیری

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - پدیدآورنده

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

رفتارشناسی مدیران در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

ویژگی‌ها و وظایف مدیران در نهج‌البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

الگوی اداره در نهج البلاغه

الگوی اداره در نهج البلاغه

پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸